2011/05/01

,,Letopisetul Rumanilor" I

PREDOSLOVIE


Monastirea Cozia-odihna de veci a lui Mirchea
Judecandu dupa mintea mea aicea,zic ca romanii fostu un poporu maretu,cu oamenii viteazu cari luptatu cu ungurii si cu lesii pentru neatarnare.Multu luptatu si cu turcu cari ira popor temutu de totu poporu fiindca ira duru fortu si distrugu totu in cale.Aicea,vitejii ai Tarii Rumanesti au fostu o bariera pentru turcu cari venitu sa prade pamantu rumanilor,un pamant cari cu mana rumanilor infloritu si crescutu asa frumosu.Supt acestia voievozii(cari era numele conducatorilor rumanilor),cari varsariu sange pentru aicelu pamantu cari sa nu cadu prada la turcu,nici la unguru care avu momantu fortu grele si ceri la noi ajutoru,iara noi datu ajutoru ungurului impotriva lesilor si turculu si mai apoi datu ajutoru si lesilor si facutu pace cu ei pentru ajutoru si de la ei.Dara conducatorii lesilor trasu pe noiu pe sfoara si pacalitu pe noiu ca oferu ajutoru.Dara in realitate nimic.Ofera doara o oaste aicea,dar mai multu ba.Asa suferitu rumanii din cauza lu unguru cari era nerecunoscatoru pantru ajutoru datu loru si lesii care erau vicleniu din firea.Multu voievodu batutu cu turcu si de multe ori distrugu.

CAPUL I:VIATA SI PAMANTU ORI ROBIE SI MOARTE

Aicea,incepu eu a enumara voievozii cari fostu puternicu si viteazu in fata unguru,lesului si turcului.


Mirchea cel Mare


Bayezid I by Cristofano dell'Altissimo.jpg
Baiazid I Fulgeru

MIRCHEA CEL MARE traitu multu anu.Traitu elu din 1386 pan-n 1417,31 ianuarie,meseta dinii.El fostu un voievodu,cum spune cronica lu Leunchlavius,cronicaru turcu:,,cel mai viteaz si mai ager dintre principii crestini",aparatoru bisericu ortodoxu,mare ctitoru de monastiri,bunu comandantu militaru si fortu ageru crestinu.La inceputu domnia lui,intra in Tara Cavarnu si ajutu pe despotu acela Ivanco sa batu pa turcu,inu 1388.De Ivanco nu su mai stie dupu luptu.Oru muritu elu in luptu,oru fostu luatu prizonier la turcu.La aistea nu ma mai bagu pentru lasatu pa altu sa vorbescu despre aistu subiectu.Mirchea infrangandu atunciu pe turcu si lipitu Tara Cavarnu de Tara Rumaneasca.Atuncea Tara Rumaneasca se face fortu mare,iara Mirchea fostu fortu bucurosu de aista isbanda.Mirchea sprijinu dupu aceaia bisericu ortodoxu cu banu forte multu si multu altu,stabilitu dregatoru,emitu multu actu,ctitoru bisericu si stabilitu aicea ordinea.Scrie eu acuma in continuarea titulatura care avu Mirchea cel Mare:,,Eu,cel in Hristos Dumnezeu binecredinciosul si binecinstitorul si de Hristos iubitorul si singur stapanitorul,Io Mircea mare voevod si domn,din mila lui Dumnezeu si cu darul lui Dumnezeu stapanind si domnind peste toata tara Ungro-Vlahiei si a partilor de peste munti,inca si catre partile tataresti si Amlasului si Fagarasului,herteg si domn al Banatului Severinului si pe amandoua partile pe toata Podunavia,inca si pana la Marea cea Mare si stapanitor al cetatii Darstorului."

Batalia de la Koscovopolje

Cneazul Lazar

Dupa aceaia incheiu tratatu cu Tara Leseasca in 1389 cu ajutoru lu domnu Tarii Moldaviei,Petru I Musatu,la Radomu tratatu de alianta:,,Si acelasi domn Vladislavu,regele,la cererea noastra,trebuie si va fi dator sa ne ajute impotriva lui Sigismund,regele Ungariei,si a supusilor lui prin toata puterea si mijloacele lui,iar impotriva altor dusmani de-ai nostri ne va ajuta ca prieten,dupa bunul plac al liberei lui intelegeri."Totu in aceaia an,Mirchea ajutu pa cneazu sarbului,Lazaru sa bata pe turcu,dara Lazaru moaru in luptu,iara Mirchea fugu de la Koscovopolje,locu bataliu.Apoiu in 1392-1393 turcu venitu cu mare sultanu si pradu o treime din Tara Rumaneasca,iara tara sufaru si perdu multa bogatie la turcu.Dara Mirchea inchindu tratatu cu Sighismundu de Luchemburgu,regelu Ungaru, la 7 Martie 1395, cari iaste primu tratatu antiotmanu:,,Noi,Mircea voievodul Tarii Romanesti,duce al Fagarasului si ban al Severinului,facem cunoscut ca,domnul Sigismund,rege al Ungariei,a aratat fata de noi osebita bunavointa a Majestatii Sale de cand ne-a cunoscut cu prielnicul si prietenosul sau sprijin si ne-a dat noua de la sine si cu toata milostivirea,dragostea sa si ne-a ajutat mai ales impotriva acelor cumpliti si neimpacati dusmani ai nostri,turcii[...].Atunci cand si de cate ori de-acum inainte domnul regele,va merge cu ostirea sa,el insusi impotriva turcilor pomeniti sau impotriva oricaror altora ce tin cu ei,tunci sa fim tinuti si datori a merge cu dansul." Mirchea luau revansu si batutu pe falosu sultanu,Baiazidu I Ildaram la Rovine,locu fortu mlastinosu.Cum putu Mirchea batu pe mare sultanu Baiazidu?Turcu nu stiu a lupu pe terenul fortu mocirlatu si iaste batutu de oastea lui Mirchea in octomvrie 1395.Spunu cronicum bulgaru desprea acea bataliu:,,[...] si lanci nenumarate s-au frant atunci si multimea sagetilor a fost nenumarata incat vazduhul nu se mai putea vedea de desimea lor...raul acela curgea rosu din sangele ce iesea din multimea trupurilor cazute."Veni dupu 1 anu de la Rovinu,o cruciadu de la Nicopolu.Aicea voi explica aista termen de ,,cruciadu".,,Cruciadu" iaste acelu cuvantu cari desemnatu acelu bataliu cari purtatu voivozii Tarilor Rumanesti cu turcu.Pentru prima datu se audu de acelu cuvantu de ,,cruciadu".Cruciadu de la Nicopolu vinu inu 1396 la 26 septemvrie si participatu fortu multu poporu,inclusivu oastea rumaneasca a lu Mirchea.Aista cruciatii se intalnescu cu turcu la Nicopolu si incepu crestinu sa alcatuiasca o strategie ca sa batu pe turcu.Si Mirchea intervenindu,dorescu sa incepu elu primu atacul.Dara ducele Burgundu,fortu falosu din firea,impiedicu acelu atacu si se punu pe pozitu el si cavaleru burgundu ca sa atacu pe turcu primu.Sighismundu acceptu si se punu in spate.Cavaleru burgundu se ducu cu varteju spre turcu cu sulitelu inaintu.Dara turcu strategicu din firea,se da la o partu si atragu in capcanu pe burgundu.Iara acelu ducelu iaste casapitu in luptu si muritu.Ceilaltu speriatu fortu taru si fugitu,crestinu fiindu infrantu de turcu.Din pacatu,Mirchea avutu aceaia experientu sa bata pe turcu,dara aceaia nu putu fi valorificatu.Aceaia puteru alu Mirchea venitu candu se amesecu in tronul Imperiului Otman si sustinutu pe ceilalti sultanu.
Timur Lenk

Dupu bataliu de la Hankaru din 1402,Baiazidu fostu infrantu de Timuru Lenku(Schiopul) si muritu acela maiu tarziu in cutiu lui.Iara apoi venitu,ca sultanu,Mahomend cari venitu in Tara Rumaneasca si obligatu pe Mirchea sa platitu tributu.Mahomede infrantu pe Mirchea si luau Tara Cavarnu.Pe urma Mirchea adormitu la ctitoriu lui,Monastirea Cozia,la 31 ianuarie 1417 meseta dinii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu